image
image
image
image
Image Gallery 4:

ล่ามในที่ประชุม ให้เช่าตู้ล่าม เช่าตู้แปลภาษา

Back
Gallery Index
Next
ภาพการประชุมเกี่ยวกับเครื่องมือทางด้านทันตกรรม กลับไปหน้าแกลเลอรี่ 1-5

ล่ามงานประชุม สัมมนา เช่าตู้ล่ามแปลภาษา บูธล่าม หูฟังล่าม

 

Image 4-1
งานประชุมเกี่ยวกับเครื่องมือทางด้านทันตกรรม


 

Image 4-2
งานนี้ทันตแพทย์มาเป็นล่ามแปลให้เองค่ะ


 

Image 4-3
การประชุมต่อเนื่องกันนานหลายวันImage 4-4
ไฟในห้องดูมืดลงเล็กน้อย


 

Image 4-5
ผู้บรรยายมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ


 

Image 4-6
ล่ามนั่งแปลในตู้ล่ามในงานประชุม 2 วันเต็มImage 4-7
แปลเสร็จแล้วล่ามก็ต้องจดอะไรต่อมิอะไรอีก


 

Image 4-8
ภาพบรรยากาศห้องประชุมจากทางด้านหลัง


 

Image 4-9
ผู้เข้าประชุมมีการแบ่งกลุ่มทำงาน
image
Top of Page