image
image
image
image
Image Gallery 2:

ล่ามงานสัมมนา ล่าม simultaneous ตู้ล่าม บูธ หูฟังแปลภาษา

Back
Gallery Index
Next
ภาพบรรยากาศโดยทั่วไปของห้องประชุมสัมมนาที่เราได้ให้บริการ กลับไปหน้าแกลเลอรี่ 1-5

ล่าม simultaneous ให้เช่า หูฟังแปลภาษา บูธล่าม ล่ามประชุม

 

Image 2-1
ห้องบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นทรัลลาดพร้าว ขณะจัดเตรียมฉากและเวที


 

Image 2-2
ทดสอบระบบแสงสีเสียงที่หน้าเวที


 

Image 2-3
แขกเริ่มทยอยเข้ามาในงานอย่างรวดเร็วImage 2-4
งานประชุมชั้น 7 ที่โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ


 

Image 2-5
ตอนนี้ผู้ร่วมงานมาเต็มพื้นที่ด้านหน้าแล้ว


 

Image 2-6
ที่ BITEC บางนาผู้เข้าร่วมยังนั่งไม่เต็มพื้นที่Image 2-7
บรรยากาศการลงทะเบียนด้านหน้า ทีมงานเราอยู่ทางด้านซ้ายมือค่ะ


 

Image 2-8
แขกสำคัญร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก


 

Image 2-9
น้องๆในชุดไทยช่วยกันต้อนรับแขกผู้เข้าร่วมงานประชุมค่ะ
image
Top of Page